Duman contası yangına maruz kaldığı zaman sıcaklığın şiddetine bağlı olarak 45 veya 60 dakika gibi sürede şişerek kasa ve kanattaki boşlukları doldurarak duman ve alevin geçişini engeller.

Duman contası yangın esnasında oluşan yüksek sıcaklıkta ortalama 10 ile 40 kat şişerek yangın kapılarında duman ve alevin sızdırmaması için yalıtım sağlamaktadır.

Kullanılan alanın durumuna göre istenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Intumescent (İntumesan) Teknolojisi

Intumesan özellik içeren ürünlerin geliştirilmesindeki amaç yangını başlamadan durdurmak veya geciktirmektir. Aktif yangın söndürme sistemlerinden önce devreye girer. İntümesan malzeme 120 – 175 C den itibaren su buharı ve tutuşmayı önleyici ( zararsız ) gazlar salarak 1/40 – 1/100 oranında genişler ve yumuşak koruyucu bir tabaka oluşturarak mevcut boşlukları kapatır.

Genişleyen bu tabaka ısıyı süzer ve ısı transferini çok düşük seviyelere indirir. Isı, hava ve gazlardan oluşan yangın üçgeninin oluşmasını engeller. Kullanılan malzeme çeşidine göre yanıcı gaz salma aşamasına gelmesini öngörülen sürelerde geciktirir.

Yangın Yalıtımı

Yangını önleme ve geciktirme denildiğinde ilk akla gelen sprinker (yangın söndürme) ve fıskiyeler, duman detektörleri gibi uyarıcı sistemlerdir. Tüm bunlar “ Aktif Koruma Sistemleri “ olarak adlandırılır. Oysaki aktif önlemler ile birlikte yangının zararlı etkilerini geciktirecek, yangının bina içinde ve komşu binalara yayılmasını önleyecek, insanların yangın ortamından hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesine imkân sağlayacak yapısal önlemler alınmalıdır.

Binalarda yangınların zararlı etkilerini kontrol etmeye ve sınırlandırmaya yönelik, can ve mal güvenliğini sağlayan yapısal önlemler “ Yangın Yalıtımı “ olarak adlandırılır.

Yapısal önlemlerden olan yangın kapıları, yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak çok iyi şekilde tasarlanmalı, insanların ve önem arz eden malların tahliyesini engellemeden alev ve dumanın yayılmasını geciktirmelidir. Yangın dayanımlı kapılar, yangının ilk evrelerinde tutuşturucu, yanıcı gazlar ile soğuk dumanın geçişini engelleyici özelliklere sahip olmalıdır. Şiddetli derecede ısıya ve aleve maruz kaldığında ise, alev ve dumanın bir alandan diğer alana geçişini önlemelidir.

Bu şekilde yangın tehlikesine maruz kalınabilecek özellikle geniş kitlelerin kullanımına açık alanlarda, plazalarda, alış-veriş merkezlerinde, kamu binalarında uluslararası standartlara uygun olarak üretilen yangın fitilleri kullanımı hayati önem taşımaktadır.

Ahşap, Metal ve Camlı yangın kapılarına yönelik zengin çeşide sahip olan firmamız; teknik desteğiyle birlikte müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın memnuniyetini daima ön planda tutarak hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.

Fitillerimiz hiçbir şekilde insan hayatını tehdit edebilecek, zehirli herhangi bir madde içermemektedir.

  • DUMAN CONTASI
  • YANMAZ CONTA